Executive search FMCG

Executive search FMCG

Wat is executive search? Executive search is een vorm van wervings- en selectieprocedure die bedrijven inzetten om te komen tot de benoeming van hooggekwalificeerde kandidaten op directieniveau of andere sleutelposities. Het is een intensief proces dat veelal door externe specialisten wordt uitgevoerd.  Wat is FMCG? FMCG staat voor Fast Moving Consumer Goods. Dit zijn consumentengoederen die snel van de ene naar de andere klant gaan. Deze producten hebben een korte levenscyclus en een hoge voorraadrotatie. Veel bekende FMCG-producten zijn voedingsmiddelen, dranken, tabak, huishoudelijke artikelen, persoonlijke verzorgingsproducten en over-the-counter-medicijnen. FMCG is een belangrijke sector voor de Nederlandse economie. Het aandeel van de FMCG-sector in de totale Nederlandse economie was in 2018 3,4%. De sector is daarmee de achtste grootste sector in Nederland. De FMCG-sector is verantwoordelijk voor het werkgelegenheidsniveau van ongeveer 1 miljoen mensen in Nederland. De FMCG-sector is een dynamische sector waarin snel wordt gereageerd op veranderingen in de markt. De sector is daarom continu in bewe

Executive search FMCG

Executive search FMCG industrie

Executive search FMCG recruiter

Link toevoegen